8 สิงหาคม

8 สิงหาคมเป็นวันที่ 220 ของปี (221 ในปีอธิกสุรทิน ) ในปฏิทินเกรกอเรียน ; เหลืออีก 145 วันถึงสิ้นปี