Trang chính

8 tháng 8 :

Chân dung Wally là bức tranh sơn dầu trên vải năm 1912 của họa sĩ người ÁoEgon Schiele, mô tả người mẫu trẻ Walburga Neuzil. Mặc dù ít người biết về chủ đề này, nhưng cô ấy có thể là một trong những tình nhân của anh ta, và chết một cách thảm thương khi còn rất trẻ. Bức tranh đã thuộc sở hữu củaLea Bondi, một đại lý nghệ thuật của người Do Thái, người đã chạy trốnsự sáp nhập của Đức Áovà đã phải bán nó vào năm 1939.Restitutedcho chủ sở hữu duy nhất trong năm 2010, công việc hiện nay là một phần của bộ sưu tập củaBảo tàng Leopoldở Vienna.

Tín dụng tranh: Egon Schiele

Wikipedia được tổ chức bởi Wikimedia Foundation , một tổ chức phi lợi nhuận cũng tổ chức một loạt các dự án khác :

Wikipedia này được viết bằng tiếng Anh . Nhiều Wikipedias khác có sẵn ; một số lớn nhất được liệt kê dưới đây.


Nhà đòn bẩy
Nhà đòn bẩy
Krystsina Tsimanouskaya năm 2019
Krystsina Tsimanouskaya