8 tháng 8

Ngày 8 tháng 8 là ngày thứ 220 trong năm (thứ 221 trong các năm nhuận ) trong lịch Gregory ; 145 ngày vẫn còn cho đến cuối năm.